Tweede Kamerverkiezingen
2021

Enkele politieke partijen willen de productie, koop en verkoop van drugs geheel toestaan.
Het is in Nederland toegestaan een kind te aborteren tot de 24e week (6e maand). Dit is één van de ruimste termijnen in vergelijking met andere (Europese) landen.
In de politiek bestaan er plannen om (ook gezonde) mensen die niet meer willen leven, te helpen hun leven te beëindigen. Men noemt dit een ‘voltooid leven’.
Er gaan stemmen op om de grondwet zo aan te passen dat religieuze scholen minder vrijheid hebben om bijvoorbeeld het curriculum in te vullen en een toelatingsbeleid te voeren.
Momenteel wordt prostitutie in Nederland juridisch gezien als een ‘gewone’ baan. Je kunt ZZP’er zijn, in loondienst of zelfstandig ondernemer (met personeel). Niet iedereen is het eens met deze situatie. Er klinken bezwaren. In morele zin. Maar ook wordt gewezen op de gevaren voor de gezondheid, op mensenhandel en op uitbuiting.
Naast de bestaande algemene en christelijke feestdagen zou er ook ruimte moeten zijn voor een nationaal erkende islamitische feestdag.
Een groeiend aantal echtscheidingen, tweeverdieners die te weinig tijd hebben voor de kinderen en een cultuur waarin trouwen niet langer de norm is, zouden invloed hebben op het voortbestaan van het traditionele gezin.
Natuurlijke verschillen in geslacht zijn niet langer het uitgangspunt. Er gaan stemmen op om mensen hun identiteit(en), en dus ook hun geslacht, te laten kiezen op basis van gevoel.
Het is als rechter en politieagent momenteel niet toegestaan om een hoofddoek te dragen tijdens werktijd.
Het parlement (de Tweede Kamer) kent veel verschillende partijen. Diverse levensbeschouwingen worden hier vertegenwoordigd. Soms door één, soms zelfs door meerdere partijen. Denk aan het christendom, het socialisme of het liberalisme. Een partij op islamitische grondslag is er echter nog niet.
De puberteit, en daarmee ook de seksuele ontwikkeling, begint doorgaans rond het 11e/12e levensjaar. Sommigen stellen dat behandeling van het thema seksualiteit daarom beter kan starten op de middelbare school.
Historisch gezien is het Koninkrijk der Nederlanden - door de kolonisering van Indonesië - eeuwenlang islamitisch geweest. Vandaag de dag wonen er bijna een miljoen moslims in Nederland. Velen zijn hier geboren, getogen en zelfs begraven.
In Frankrijk bestaat het model van de laïchté. Dit betekent dat er een zeer strikte scheiding bestaat tussen kerk/moskee (het geloof) en de staat. Religieuze uitingen in de publieke ruimte (onder meer in openbare scholen en overheidsgebouwen) zijn er verboden.
Criminelen die veroordeeld zijn voor bijvoorbeeld verkrachting krijgen in Nederland gemiddeld 1 jaar en 5 maanden gevangenisstraf. Sommige partijen zijn van mening dat het vergeldingsaspect onvoldoende tot uiting komt in de strafmaat.
In Nederland leven bijna een half miljoen huishoudens in armoede. En de afgelopen drie jaar is dit aantal vrijwel niet verminderd.
De productie van verschillende goederen vindt niet altijd op de meeste duurzame manier plaats. Het onnodig beschadigen van het milieu moet stoppen. Daar waar mogelijk moet de productie op zo’n manier plaatsvinden dat de leefomgeving zo min mogelijk wordt belast.
Tot 2014 was het bij wet verboden om je in het openbaar mondeling, in schrift of middels afbeelding godslasterend te uiten, om zo’n manier dat het krenkend was voor godsdienstige gevoelens.
Om de vermeende invloed vanuit onvrije landen tegen te gaan, wil de Nederlandse regering de buitenlandse financiering van onder meer moskeeen verbieden.
Werken moet niet worden ontmoedigd. Een lagere inkomstenbelasting kan in dat kader helpen.
Islamitisch bankieren is nog steeds een lastige onderneming in Nederland. Wie dit wil zou zonder rente moeten kunnen bankieren.
Sinds enige jaren mogen dieren in Nederland slechts worden geslacht nadat zij bedwelmd zijn door gas. Dit zou volgens sommigen het leed van de dieren verminderen.
Volgens de huidige wet moeten mensen op de meeste openbare plekken herkenbaar zijn. Men stelt dat hiermee identificatie eenvoudiger wordt en daarmee ook de herkenning en opsporing van criminelen.
Seks is tegenwoordig overal en door het internet ook nog eens voor iedereen toegankelijk. Niet intimiteit en liefde, maar porno lijkt de norm. Veel mensen maken zich zorgen over deze normalisering van porno, die door reclame, muziek, videoclips, internet en andere media steeds meer doordringt in de mainstreamcultuur.
Het huidige diversiteitsbeleid richt zich voornamelijk op kenmerken als geslacht, etniciteit, cultuur en seksuele geaardheid.
Haat en geweld specifiek gericht op Joodse burgers of op de Joodse gemeenschap, op antisemitische gronden dus, wordt (terecht) apart geregistreerd. Haat en geweld tegen moslims echter (nog) niet.

Zou u iets over uzelf willen vertellen?